Breng steeds uw identiteitskaart/ kids ID of isi pluskaart  én een vignet van de mutualiteit mee naar elke raadpleging.


Globaal medisch dossier

Wie een globaal medisch dossier (GMD) afsluit bij één van de artsen van de huisartsenpraktijk, krijgt een efficiënte medische opvolging en krijgt meer terugbetaald van de mutualiteit. Door het GMD worden de artsen ondersteund om het elektronisch dossier optimaal te kunnen bijhouden. In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid.

Als je huisarts op pensioen gaat of niet meer werkt, gelieve eerst contact op te nemen met ons. 


Enkel  patiënten van Wachtebeke (9185) of Sint-Kruis-Winkel (9042)

kunnen zich nog inschrijven in onze praktijk

Dank voor uw begrip.


Vakantie

In de wachtzaal worden de vakanties van de artsen geruime tijd vooraf aangekondigd.

Ook op de website onder de rubriek "afwezigheden" kunt u deze info vinden.


Voorschriften en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je hiervoor op raadpleging komenTijdens je consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot een volgend bezoek. Een telefonische vraag voor een nieuw voorschrift wordt zo overbodig. Voor nieuwe voorschriften is een raadpleging noodzakelijk.

Voorschriften voor kinesitherapie kunnen uiteraard slechts afgeleverd worden na een medisch onderzoek.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Wachtdienst

Tijdens het weekend, op feestdagen en op weekdagen van 19u tot 8u, kan je de arts van wacht bereiken op

09 228 02  22.

Tik uw postcode in:

9185 voor Wachtebeke/Sint-kruis-winkel

9060 voor Zelzate

Geef daarna duidelijk uw naam en adres. 

Wachtdienst Moerbeke te bereiken op 09 349 64 74.      

De wachtdienst is geen spoeddienst.  

Voor dringende medische hulp gelieve te bellen naar het nummer 112. 


Huisarts in opleiding (haio)

Om huisarts te worden volg je 9 jaar opleiding. Na 6 universitaire jaren krijg je het diploma van basisarts. Daarna volgen 3 jaren van specialisatie huisartsgeneeskunde. Haio staat dan ook voor Huisarts in opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent in een ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist. Een haio is dus een afgestudeerde basisarts. Een haio mag/kan dan ook zelfstandig raadpleging en huisbezoeken doen. Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, twijfel niet om één van de artsen hierover te contacteren. Elke haio zal minumum één jaar in de praktijk werkzaam zijn.