Huisartsenhuis10


We willen een groepspraktijk van huisartsen zijn die samenwerken om zorg te dragen voor de gezondheid van u en uw gezin. We proberen op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan goede huisartsengeneeskunde te doen. Wij vinden het een uitdaging niet alleen oog te hebben voor je ziektetoestand, maar willen je bijstaan in het verbeteren van je gezondheid in zijn geheel, met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale facetten.

Het is daarom voor ons belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren over ziekte en gezondheid. Samenwerking is de hoeksteen van ons beleid.

Tevens werkt HuisartsenHuis10 mee aan de opleiding van jonge artsen. Door met meerdere artsen samen te werken, krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden .


Elke dag zijn er vrije raadplegingen mogelijk bij minimum één van de artsen ! Voor meer info klik op 'info raadplegingen' hierboven.

Afspraken kan je online maken via de oranje balk hierboven of telefonisch op 09 342 85 25 tussen 8 en 11 uur in voormiddag en tussen 15 en 19 uur.                             Artsenpraktijk Dr. Bruggeman Veerle  en Dr. Thomaes Susan Huisarts