Huisartsenhuis10

Groepspraktijk-opleidingspraktijk


We willen een groepspraktijk van huisartsen zijn die samenwerken om zorg te dragen voor de gezondheid van u en uw gezin. We proberen op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan goede huisartsengeneeskunde te doen. Wij vinden het een uitdaging niet alleen oog te hebben voor je ziektetoestand, maar willen je bijstaan in het verbeteren van je gezondheid in zijn geheel, met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale facetten.


Het is daarom voor ons belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren over ziekte en gezondheid. Samenwerking is de hoeksteen van ons beleid. 


Tevens werkt HuisartsenHuis10 mee aan de opleiding van jonge artsen. Door met meerdere artsen samen te werken, krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. De uitwisseling van kennis in beide richtingen is heel verrijkend. Haio staat dan ook voor Huisarts in opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent-specialist in een ziekenhuis. Een haio is dus een afgestudeerde basisarts.


Door deze samenwerking in huisartsenhuis10 krijgt elke arts eveneens meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts de mogelijkheid om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden .Paramedici in huisartsenhuis10 :


Psycholoog Hannah Dejonghe  0498 60 96 60 (voor kind, gezin en volwassenen)

Psycholoog Nele Raman  0468 48 22 56 (voor kinderen en jongeren)

DiĆ«tiste Jana Camphens  0468 04 41 84 (www.dietistejanacamphens.com)                             Artsenpraktijk Dr. Bruggeman Veerle  en Dr. Thomaes Susan Huisarts