Huisartsenhuis10

Groepspraktijk-opleidingspraktijk


We willen een groepspraktijk van huisartsen zijn die samenwerken om zorg te dragen voor de gezondheid van u en uw gezin. We proberen op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan goede huisartsengeneeskunde te doen. Wij vinden het een uitdaging niet alleen oog te hebben voor je ziektetoestand, maar willen je bijstaan in het verbeteren van je gezondheid in zijn geheel, met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale facetten.


Het is daarom voor ons belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren over ziekte en gezondheid. Samenwerking is de hoeksteen van ons beleid. Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem.  

Wij werken samen, dit betekent dat we niet willen concurreren binnen de praktijk. We doen dit door dagelijks te overleggen en wekelijks uitgebreider de patiënten en hun problemen te evalueren.

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter raadpleegt, en de andere maal de andere. Integendeel, want op deze wijze kan u persoonlijk contact houden met alle artsen en een vertrouwensrelatie opbouwen met ieder van ons.


Tevens werkt HuisartsenHuis10 mee aan de opleiding van jonge artsen. Door met meerdere artsen samen te werken, krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. De uitwisseling van kennis in beide richtingen is heel verrijkend. Haio staat dan ook voor Huisarts in opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent-specialist in een ziekenhuisEen haio is dus een afgestudeerde basisarts.


Door deze samenwerking in huisartsenhuis10 krijgt elke arts eveneens meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts de mogelijkheid om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden .


We werken met een secretariaat. Bij aanvraag voor raadpleging of huisbezoek wordt de reden van het contact gevraagd om de arts te informeren. Uiteraard geldt voor ons baliepersoneel eveneens het beroepsgeheim.Paramedici in huisartsenhuis10 :

Vrijblijvend of/en in overleg met je huisarts kan je een afspraak maken met één van onze paramedici 


Psycholoog Hannah Dejonghe  0498 60 96 60 (voor kind, gezin en volwassenen)

Psycholoog Nele Raman  0468 48 22 56 (voor kinderen en jongeren)

Diëtiste Jana Camphens  0468 04 41 84 (www.dietistejanacamphens.com)                            Artsenpraktijk Dr. Bruggeman Veerle  en Dr. Thomaes Susan Huisarts