Huisbezoeken


Huisbezoeken worden voorbehouden voor patienten die echt niet naar de raadpleging kunnen komen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd

op nummer 09 342 85 25 en dit bij voorkeur voor 10u 's morgens om de planning van onze huisbezoeken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Bij aanvraag voor raadpleging of huisbezoek wordt de reden van het contact gevraagd om de arts te informeren. Uiteraard geldt voor ons baliepersoneel eveneens het beroepsgeheim.

U kan het het secretariaat bereiken tussen 8u en 11u en tussen 15u en 19u

Voor echt dringende gevallen tussen 11u en 15u word je doorverbonden met één van de artsen.


Voor levensbedreigende noodgevallen gelieve  te bellen naar 112.